KẾT QUẢ THI ĐGNLNN NGÀY THI 15/08/2020

I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ Số CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.
II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 100.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.
– Thời gian: từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 04/09/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
– Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/
III/ Sửa thông tin cá nhân
Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 04/09/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
IV/ Xác nhận kết quả thi
Thí sinh có nhu cầu xác nhận kết quả thi trong thời gian chờ cấp chứng chỉ sẽ làm đơn theo mẫu, nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
Thời gian: từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 04/09/2020 trong giờ hành chính. (trừ ngày nghỉ Lễ)
Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 07 ngày làm việc.
Mẫu đơn Xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106 nhà A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/
Thời gian làm việc:
– Sáng: 08h00 – 12h00
– Chiều: 14h00 – 17h00
Trân trọng thông báo!