Kết quả thi ĐGNLNN ngày thi 23/11/2019

 I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KHÔNG KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 17/12/2019 trong giờ hành chính.

III/ Sửa thông tin cá nhân
Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 17/12/2019 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi:

  • Đối tượng thí sinh tự do sẽ được xác nhận điểm tại phòng 106 – A4.
  • Trung tâm Khảo thí không xác nhận điểm cho đối tượng Học viên cao học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm sẽ được chuyển về đơn vị đào tạo

V/ Đăng kí làm chứng chỉ / Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ:

1. Đối tượng đăng kí:

  • Thí sinh học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký thi ĐGNLNN đóng lệ phí 900.000đ và miễn phí.
  • Thí sinh sinh viên thuộc khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ đăng ký thi ĐGNLNN đóng lệ phí 300.000đ và miễn phí.
  • Các thí sinh không phải đối tượng nêu trên KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÍ làm chứng chỉ.

2. Thời gian đăng kí:
Từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 17/12/2019 tại phòng 106-A4 trường ĐHNN-ĐHQGHN.

3. Lệ phí: 100.000 VNĐ
Trân trọng thông báo!

CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC chỉ được đăng kí một lần duy nhất. Vì vậy, sau thời gian đăng kí chứng chỉ / giấy chứng nhận năng lực ở trên, thí sinh không được đăng kí nữa.

Trân trọng thông báo!