Kết quả thi ĐGNLTA ngày thi 09, 10/3/2019 tại hội đồng thi Thanh Hóa

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

Mã tra cứu đã phát cho từng thí sinh.

II/ Phúc khảo và sửa thông tin cá nhân

Thí sinh muốn sửa chữa thông tin cá nhân hoặc phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp cho Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá từ ngày 08/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019 trong giờ hành chính. Mau-Phuc khao bai thi

Lệ phí phúc khảo bài thi: 50.000 VNĐ/ kỹ năng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ông Vũ Huy Tâm – Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ – Điện thoại: 0989.383.755