Lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017- 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo lịch thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

1. Lịch thi và thời hạn đăng ký dự thi

TT Lịch thi Ngoại ngữ đăng ký

dự thi

Thời hạn nộp

Hồ sơ và lệ phí thi

1 25/11/2017

(Thứ 7)

Anh

(B1, B2)

30/10/2017-10/11/2017
2 17/03/2018

(Thứ 7)

Anh, Nga, Pháp, Trung

(B1, B2)

22/02/2018-02/03/2018
3 19/05/2018

(Thứ 7)

Anh

(B1, B2)

23/04/2018-04/05/2018
4 21/07/2018

(Thứ 7)

Anh, Nga, Pháp, Trung

(B1, B2)

25/06/2018-06/07/2018

* Bài thi Nói được bố trí theo các ca thi khác nhau vào chiều Thứ 7 hoặc Chủ nhật liền kề.

2. Đối tượng dự thi

Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

3. Lệ phí dự thi

– Đối với học viên học các học phần ngoại ngữ do Trường ĐHNN giảng dạy thi lần đầu để xác định chuẩn đầu ra: được miễn lệ phí thi.

– Đối với học viên học các học phần ngoại ngữ do Trường ĐHNN giảng dạy thi xác định chuẩn đầu ra từ lần thứ 2 trở đi, nộp lệ phí 900.000VNĐ.

– Đối với học viên không học các học phần ngoại ngữ do Trường ĐHNN giảng dạy được coi như thí sinh tự do, nộp lệ phí 1.800.000VNĐ.

Chú ý:

– Đối với những trường hợp nộp hồ sơ muộn, chuyển đợt thi và rút hồ sơ thi, Trường ĐHNN-ĐHQGHN áp dụng mức lệ phí riêng. Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tcko/tin-tuc/le-phi-thi-dgnlnn-tai-truong-dhnn-dhqghn-ap…

– Nhà trường có quyền từ chối thí sinh nộp hồ sơ muộn nếu điều kiện tổ chức thi không cho phép.

4. Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ

– Đối với thí sinh được miễn lệ phí thi, hồ sơ do Khoa Tiếng Anh xác nhận và gửi danh sách về Trung tâm Khảo thí của Trường ĐHNN.

– Đối với thí sinh nộp lệ phí 900.000VNĐ, phải có minh chứng đã tham dự kỳ thi xác định chuẩn đầu ra miễn phí nhưng không đạt và thực hiện quy trình đăng ký, nộp hồ sơ như thí sinh tự do cụ thể như sau:

Bước 1: Thí sinh khai Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tcko/bieu-mau/download-bieu-mau

Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí thi tại Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết). Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh 3x4cm (chụp trong vòng 06 tháng).

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

– 01 bản sao Thẻ học viên. Trường hợp mất thẻ, cần có xác nhận của đơn vị đào tạo.

Chi chú: Thí sinh mang theo bản gốc CMND và Thẻ học viên để đối chiếu khi nộp hồ sơ

5. Định dạng bài thi: Xem Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3

6. Danh sách phòng thi

Thí sinh xem danh sách phòng thi và số báo danh tại Website http://vstep.vn trước 03 ngày khi kỳ thi diễn ra.

7. Kết quả thi

– Thông báo tại Website http://vstep.vn sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi.

– Trung tâm Khảo thí gửi kết quả thi đến các đơn vị đào tạo có học viên học các học phần ngoại ngữ do Trường ĐHNN giảng dạy để thông báo cho thí sinh thi lần đầu.

8. Chứng chỉ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau ngày công bố kết quả thi trên Website, thí sinh được miễn lệ phí thi hoặc nộp lệ phí 900.000VNĐ cần đăng ký và nộp phí 100.000VNĐ tại Phòng 106- Nhà A4 Trường ĐHNNNhà trường chỉ cấp Chứng chỉ một lần duy nhất.

– Thí sinh đóng lệ phí thi 1.800.000 VNĐ không cần đăng ký và nộp phí.

– Thí sinh nhận Chứng chỉ sau 20 ngày làm việc kể từ ngày thi.

9. Lịch phát Chứng chỉ

Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Trân trọng thông báo./.

Tải toàn văn Thông báo tại đây!