Lịch thi và Lệ phí thi ĐGNLNN năm 2019 và 2020

Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch thi và Lệ phí dự thi các kỳ thi Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ. Download Tại đây
  2. Lệ phí thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ. Download Tại đây
  3. Thông báo Lịch thi dành cho Thí sinh Tự do. Download Tại đây
  4. Thông báo Lịch thi dành cho Sinh viên ĐHNN chuyên. Download Tại đây
  5. Thông báo Lịch thi dành cho Sinh viên ĐHNN không chuyên. Download Tại đây
  6. Thông báo Lịch thi dành cho Sinh viên ĐHNN Liên kết quốc tế. Download Tại đây
  7. Thông báo Lịch thi dành cho Sinh viên ĐHQGHN không chuyên. Download Tại đây
  8. Thông báo Lịch thi dành cho Học viên Sau Đại học ĐHQGHN. Download Tại đây
  9. Thông báo Lịch thi dành cho Học viên Sau Đại học ĐHNN. Download Tại đây

Trân trọng!