Sơ đồ và Danh sách phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày 18/05/2019

LƯU Ý:

  • THÍ SINH ĐI THI CHỈ ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI: BÚT BI, BÚT CHÌ, TẨY VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN.
  • THÍ SINH ĐI THI KHÔNG MANG THEO TƯ TRANG CÓ GIÁ TRỊ.
  • THÍ SINH GỬI TƯ TRANG TẠI KHU VỰC GỬI ĐỒ  
  • HỘI ĐỒNG THI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TƯ TRANG CỦA THÍ SINH.

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 18/05/2019 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

* Sáng ngày 18/05/2019: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

* Chiều ngày 18/05/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do từ phòng 01 đến phòng 23. Thí sinh thi CĐR SĐH B1, B2 và Thí sinh thi Chuẩn đầu ra C1 các tiếng Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

* Ngày 19/05/2019: Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do từ phòng 24 đến phòng 48. Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN, Sinh viên Trường ĐHNN thi CĐR Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2.

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Nghe-Viết)

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 – Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

1

Giảng đường A2.1 (tầng 1,2,3,4 nhà A2)

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 3

Phòng thi: P.36 đến P.62

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5)  thuộc đối tượng Sinh viên ĐHNN thi CĐR Ngoại ngữ 1, sinh viên bằng kép  và sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN.

2

Giảng đường A2.2 (tầng 5,6,7,8 nhà A2)

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 5

Phòng thi: P. 01 đến P.35

Thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do và sinh viên ĐHNN thi CĐR ngoại ngữ 2.

3

Giảng đường C1 – Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 63 đến P. 77

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.2) thuộc đối tượng thí sinh tự do và sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN.

4

Giảng đường B2 – Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 78 đến P. 100

Thí sinh thi Chuẩn đầu ra Sau Đại học B1, B2 và Sinh viên ĐHNN thi Chuẩn đầu ra C1 các thứ tiếng: Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật, Hàn và thí sinh thi đánh giá năng lực Pháp Nga Trung

III/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

Nếu thiếu giấy tờ tùy thân, thí sinh không được phép vào phòng thi.

2. Đối với sinh viên,  ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên.

IV/ Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vnu.edu.vn hoặc http://vstep.vnu.edu.vn sau ngày thi 10 ngày làm việc (không kể thứ 7, Chủ Nhật và lễ tết)

Download Danh sách phòng thi (Mỗi đối tượng dự thi nằm tại 01 sheet khác nhau) Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2 Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường C1-Khoa Pháp Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường B2 Tại đây