Tag Archives: Phát chứng chỉ

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 26/12/2021

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ năng lực ngoại ngữ – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 08/02/2022 đến ngày 07/04/2022 Buổi sáng:  08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí –

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ ĐGNLNN NGÀY THI 11/12/2021

1. Lịch trả Chứng chỉ  năng lực ngoại ngữ năng lực ngoại ngữ – Thời gian: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần từ ngày 11/01/2022 đến ngày 10/03/2022 Buổi sáng:  08h00- 12h00 Buổi chiều: 14h00 -17h00 – Địa điểm: Trung tâm Khảo thí –