Tag Archives: Thông báo Chuẩn đầu ra

Lịch thi kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ không chuyên theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ khóa QH2015, QH2016, QH2017, QH2018

Trung tâm Khảo thí trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHGHN thông báo Lịch thi kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ không chuyên theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học