THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ KỲ THI ĐGNLNN DÀNH CHO HỌC SINH THPT NGÀY THI 21-22/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi kỳ thi ĐGNLNN dành cho học sinh THPT ngày thi 21 và 22/05/2022.

Thời gian đăng ký đến thứ 6, ngày 13/05/2022.

Trân trọng thông báo!