TRA CỨU KẾT QUẢ THI KỲ THI ĐGNLNN NGÀY 11/06/2022 (DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CÁC NGOẠI NGỮ NGOÀI TIẾNG ANH ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÉT ĐẦU VÀO BẬC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022)

I/ Tra cứu kết quả

  • MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU
  • Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

II / Phúc khảo

  • Thời gian đăng ký phúc khảo: Từ ngày 16/06/2022 đến hết ngày 20/06/2022
  • Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng
  • Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN
  • Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: lấy tại link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

III/ Sửa thông tin cá nhân (nếu có)

  • Thí sinh sửa thông tin cá nhân trực tiếp tại Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN
  • Thời gian: Từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022

Trân trọng thông báo!