TRA CỨU KẾT QUẢ THI NGÀY THI 01/04/2023

I/ Tra cứu kết quả

– MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU

– Thí sinh chọn ngày thi: 01/04/2023

– Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

II / Phúc khảo

  1. Thời gian đăng ký phúc khảo: từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023
  2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng
  3. Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN
  4. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi lấy tại link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

III/ Sửa thông tin cá nhân

  1. Thời hạn sửa thông tin cá nhân (nếu có): 14/4/2023 đến hết ngày 18/4/2023.
  2. Địa điểm: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

IV/ Xác nhận kết quả thi

  1. Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, thí sinh (đối tượng tự do) có nhu cầu cần xác nhận kết quả thi cần làm đơn và nộp về phòng 106 – nhà A4 trong giờ hành chính.
  2. Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi lấy tại link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/
  3.  Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 02 ngày làm việc.

Trân trọng thông báo!