Xác thực chứng chỉ

Chú ý: Thí sinh sử dụng mã tra cứu là số chứng minh nhân dân