ZOOM ID – Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi ngày thi 19/09/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng gửi tới các bạn thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 19/09/2020 thông tin buổi Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5 trên Zoom.

I. Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2

  1. Zoom ID: 440 715 886 (không có pass)
  2. Thời gian: 20h00 thứ 2 ngày 14/09/2020

II. Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.3-5

  1. Zoom ID: 944 5982 6755 (không có pass)
  2. Thời gian: 20h00 thứ 2 ngày 14/09/2020

Trân trọng!