ZOOM ID – Phổ biến quy chế và Định dạng bài thi ngày thi 17/10/2020

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng gửi tới các bạn thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNLNN ngày thi 17/10/2020 thông tin buổi Phổ biến Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5 trên Zoom.

I. Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.2 và ĐGNLNN (Trung, Pháp)

  1. Zoom ID: 962 9436 6156 (pass: 201155)
  2. Thời gian:

VSTEP.2: 19.30 – 20.15, thứ 2 ngày 12/10/2020

ĐGNLNN: 20.20 – 21.00, thứ 2 ngày 12/10/2020

II. Quy chế phòng thi và Định dạng bài thi VSTEP.3-5

  1. Zoom ID: 442 197 563 (pass: 201155)
  2. Thời gian: 20h00, thứ 2 ngày 12/10/2020

Trân trọng!