KẾT QUẢ KỲ THI XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN NGÀY THI 10 và 11/06/2021

I / Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CỨ / HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

 

II / Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 100.000 VNĐ / 01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

– Thời gian: từ ngày 23/06/2021 đến hết ngày 28/06/2021 trong giờ hành chính.

– Thí sinh lấy mẫu tại phòng 106 – Nhà A4 hoặc tải xuống tại đường dẫn: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

 

III / Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nếu có sai sót thông tin cá nhận, thí sinh làm thủ tục sửa thông tin cá nhân tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN từ ngày 23/06/2021 đến hết ngày 28/06/2021 trong giờ hành chính .

 Lưu ý: Kỳ thi Xác định chuẩn đầu ra này không xác nhận điểm. Điểm thi đã được chuyển về phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

Thời gian làm việc:

– Sáng: 08h00 – 12h00

– Chiều: 14h00 – 17h00

Trân trọng thông báo!