TRA CỨU KẾT QUẢ THI – KỲ THI VSTEP.3-5 NGÀY THI 17/12/2022

I / Tra cứu kết quả

– MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ  SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN / CĂN CƯỚC CÔNG DÂN / HỘ CHIẾU (bao gồm cả chữ)

Thí sinh dự thi chọn ngày 17/12/2022

– Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

 

II / Phúc khảo

1. Thời gian đăng ký phúc khảo: từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022

  1. Lệ phí phúc khảo : 100.000 VNĐ / 1 kỹ năng
  2. Địa chỉ nộp đơn đăng ký phúc khảo : Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN
  3. Đơn đăng ký phúc khảo lấy tại link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

 

III / Sửa thông tin cá nhân: 

  • Nếu sai thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục sửa thông tin tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN
  • Thời gian : từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022

 

IV / Xác nhận kết quả thi: 

  • Nếu thí sinh  cần xác nhận kết quả thi trong khi chờ cấp chứng chỉ, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN
  • Thời gian : từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022

Trân trọng thông báo!