TRA CỨU KẾT QUẢ THI KỲ THI ĐGNLTA NGÀY THI 11/06/2022 (ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THPT)

I/ Tra cứu kết quả

  • Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
  • MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CMND/CCCD/HC
  • Thí sinh chọn ngày thi 11/06/2022

II / Phúc khảo

1. Thời gian đăng ký phúc khảo:

– Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 28/06/2022

2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng

3. Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

III/ SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

-Thí sinh cần sửa thông tin cá nhân sẽ làm đơn và nộp tại Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

-Thời gian: từ ngày 27/06/2022 đến ngày 28/06/2022

IV/ NHẬN CHỨNG CHỈ

Thí sinh đạt kết quả thi từ bậc 3 (B1) trở lên sẽ nhận Chứng chỉ tại phòng Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN sau ngày 07/07/2022.

  • Thí sinh cần mang theo giấy tờ tùy thân (bản gốc) khi đến nhận chứng chỉ.
  • Trường hợp nhận giúp chứng chỉ, thí sinh cần có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, photo công chứng chứng mình nhân dân/ CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Trân trọng