TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐGNLNN NGÀY THI 18/06/2022

I/ Tra cứu kết quả

  • Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
  • MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ HỘ CHIẾU
  • Thí sinh chọn ngày thi 18/06/2022

II / Phúc khảo

1. Thời gian đăng ký phúc khảo:

– Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 05/07/2022

2. Lệ phí phúc khảo: 100.000 VNĐ/1 kỹ năng

3. Địa đểm nộp đơn đăng ký phúc khảo: Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

 III/ SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

-Thí sinh cần sửa thông tin cá nhân cần làm đơn và nộp tại Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

-Thời gian: 01/07/2022 đến ngày 05/07/2022

IV/ XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI (TRONG THỜI GIAN CHỜ NHẬN CHỨNG CHỈ)

-Thí sinh cần xin xác nhận kết quả thi làm đơn và nộp tại Phòng 106 – Nhà A4 – ĐHNN

-Thời gian xin xác nhận kết quả thi: 01/07/2022 đến ngày 05/07/2022

-Thời gian trả xác nhận kết quả thi: trong vòng 3 ngày tính từ khi làm đơn xin xác nhận kết quả thi. (không bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ)

 

Trân trọng