Kết quả thi ĐGNLNN ngày thi 21/09/2019

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KHÔNG KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

II/ Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 07/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính.

III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 07/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi

– Thí sinh  muốn xin xác nhận kết quả thi sẽ làm đơn theo Mẫu và nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 nhà A4 – ĐHNN.

* Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 07 ngày.

Trân trọng thông báo!