Kết quả thi ĐGNLNN ngày thi 28/09/2019

 I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KHÔNG KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

III/ Sửa thông tin cá nhân
Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi:
Điểm thi của các thí sinh sẽ được chuyển về đơn vị đào tạo, vì vậy, trung tâm Khảo thí – trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ không xác nhận điểm thi.

V/ Đăng kí làm chứng chỉ / Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ:

1. Đối tượng đăng kí:
– Thí sinh thi NGOẠI NGỮ CHUYÊN chuẩn đầu ra Bậc 5 (C1) thuộc trường ĐHNN-ĐHQGHN phải đăng kí làm chứng chỉ / Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

– Các thí sinh không phải đối tượng nêu ở trên KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÍ làm chứng chỉ.

2. Thời gian đăng kí:
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 tại phòng 106-A4 trường ĐHNN-ĐHQGHN.

3. Lệ phí: 100.000 VNĐ
Trân trọng thông báo!

CHỨNG CHỈ/GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC chỉ được đăng kí một lần duy nhất. Vì vậy, sau thời gian đăng kí chứng chỉ / giấy chứng nhận năng lực ở trên, thí sinh không được đăng kí nữa.

Trân trọng thông báo!