Tag Archives: Kết quả

Kết quả thi Kỳ thi Đánh giá NLNN ngày 21/07/2018

I/ Tra cứu kết quả Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua Mã tra cứu là số báo danh. II/ Phúc khảo Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại