Kết quả thi Kỳ thi Đánh giá NLNN ngày 21/07/2018

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/tracuuketqua

Mã tra cứu là số báo danh.

II/ Phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 đồng/1 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106- Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 10/08/2018 trong giờ hành chính.

III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 10/08/2018 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi

– Thí sinh thuộc đối tượng thí sinh tự do đóng lệ phí thi 1.800.000 muốn xin xác nhận kết quả thi sẽ làm đơn theo Mẫu và nộp tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 nhà A4 – ĐHNN.

– Thí sinh thuộc đối tượng thí sinh thi chuẩn đầu ra sau đại học muốn xin xác nhận kết quả thi, làm đơn theo Mẫu và nộp tại văn phòng Khoa sau Đại học – nhà A3 – ĐHNN.

– Thí sinh thuộc đối tượng sinh viên ĐHNN thi chuẩn đầu C1 và sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN muốn xin xác nhận kết quả thi, làm đơn theo Mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo – Phòng 107 nhà A1 – ĐHNN.

* Xác nhận kết quả thi sẽ có sau 07 ngày.

 

V/ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận/ Chứng chỉ

 

* Thí sinh tự do đóng lệ phí thi từ 1.8000.0000 VNĐ và tất cả các thí sinh thi từ ngày 23/7/2016 trở về trước đóng lệ phí thi 600.000 VNĐ KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ VẪN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ/ GIẤY CHỨNG NHẬN

 

1/ Đối tượng cần đăng ký cấp chứng chỉ/ giấy chứng nhận

 

– Sinh viên không chuyên Tiếng Anh trong ĐHQGHN.

– Sinh viên Trường ĐHNN thi chuẩn đầu ra bậc 5 đạt trình độ C1.

– Học viên cao học thi chuẩn đầu ra B1, B2

 

2/ Lệ phí: 100.000VNĐ

3/ Thời gian: Từ ngày 06/08/2018 hết ngày 08/08/2018 (trong giờ hành chính)

4/ Địa điểm: Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN

 

Trân trọng thông báo!