Ban hành định dạng đề thi Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 (VSTEP.1)