Sơ đồ và Danh sách phòng thi Kỳ thi ĐGNLNN ngày 21/07/2018

I/Lịch thi

1. Môn Đọc – Nghe – Viết: 7h00 ngày 21.07.2018 (Thứ Bảy) thí sinh có mặt tại phòng thi

2. Môn Nói:

* Sáng ngày 21.07.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.2 (sau khi thi Đọc-Nghe-Viết)

* Chiều ngày 21.07.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do,  học viên Sau đại học thi Chuẩn đầu ra B1, B2 và thí sinh thi Đánh giá năng lực tiếng Pháp, Nga, Trung.

* Sáng ngày 22.07.2018: Toàn bộ thí sinh thi VSTEP.3-5 thuộc đối tượng Sinh viên ĐHQGHN, sinh viên Khoa Quốc tế, sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc tế CIE và sinh viên ĐHNN thi chuẩn đầu ra tiếng Anh C1.

(Thời gian và địa điểm tập trung thi Nói được thông báo trong khi thi Đọc-Nghe-Viết)

 

II/ Địa điểm thi:   Giảng đường A2 và nhà C1 – Công trình Khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN

STT

Địa điểm thi/Hội đồng thi

Đối tượng dự thi

1

   Giảng đường A2.1

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 3

Phòng thi: P.01 đến P.18

Thí sinh thi ĐGNLTA (VSTEP.3-5) thuộc đối tượng sinh viên          không chuyên ĐHQGHN, sinh viên Trường ĐHNN thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh C1.

2

  Giảng đường A2.2

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 5

Phòng thi: P. 19 đến P.38

Thí sinh thi ĐGNLTA  VSTEP.2 và VSTEP.3-5 thuộc đối tượng thí sinh tự do, sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc tế CIE – ĐHNN và sinh viên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN
3 Nhà C1 – Khoa Pháp

Hội đồng thi tại Phòng Giáo viên tầng 2

Phòng thi: P. 39 đến P.60

Thí sinh thuộc đối tượng học viên/ nghiên cứu sinh thuộc ĐHQGHN thi Chuẩn đầu ra B1, B2; thí sinh tự do thi ĐGNLNN tiếng Pháp, Nga, Trung.

III/ Yêu cầu

1. Thí sinh đi thi đúng giờ, mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe để xuất trình trước khi vào phòng thi.

2. Riêng đối với sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong ĐHQGHN, ngoài việc mang theo giấy tờ tùy thân quy định tại Điểm 1 Mục này cần mang theo Thẻ sinh viên/ thẻ học viên.

IV/Tra cứu kết quả thi

Thí sinh xem kết quả thi tại Website: http://vstep.vnu.edu.vn hoặc http://vstep.vnu.edu.vn

 

Download Danh sách phòng thi (Mỗi đối tượng dự thi nằm tại 01 sheet khác nhau) Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại C1 – Khoa Pháp  Tại đây

Download Sơ đồ phòng thi tại Giảng đường A2 Tại đây