Lịch tập huấn thí sinh thi đánh giá NLNN ngày thi 21/7/2018

I/ Thời gian: Từ 16h30 đến 18h00, ngày 17 tháng 07 năm 2018 (Thứ Ba)

II/ Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

III/ Đối tượng: các thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ Kỳ thi ngày 21.07.2018 gồm:

1. Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Học viên Sau đại học thi CĐR B1-B2

3. Thí sinh tự do