ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 13/08/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 13TH AUGUST, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 915 4395 5837

Zoom passcode: vstep2022

Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Ba ngày 09/08/2022

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

Zoom ID: 948 9886 3388

Zoom passcode: vstep2022

Time: 8:00 p.m. – 8:30 p.m., Tuesday 9th August, 2022