TRA CỨU KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY THI 25-26/07/2020

I/ Tra cứu kết quả
Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/
MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.
II/ Phúc khảo
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
– Thời gian: từ ngày 12/08/2020 đến hết ngày 18/08/2020 trong giờ hành chính.
– Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/
III/ Sửa thông tin cá nhân
Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 12/08/2020 đến hết ngày 18/08/2020 trong giờ hành chính.
IV/ Đăng ký làm chứng chỉ /giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ
– Thí sinh nộp lệ phí 1.800.000đ không phải đăng ký.
– Thí sinh dự thi miễn phí và nộp lệ phí dưới 1.800.000đ phải đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ.
– Thời gian đăng ký: từ ngày 12/08/2020 đến ngày 14/08/2020 tại phòng 106A4
– Lệ phí đăng ký: 100.000đ.
*Lưu ý: Chứng chỉ/giấy chứng nhận chỉ được cấp 1 lần. Nếu sau thời gian đăng ký trên, thí sinh (đối tượng phải đăng ký) không đến đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ thì coi như không có nhu cầu đăng ký làm chứng chỉ/giấy chứng nhận.
Trung tâm làm việc:
– Sáng: 08h00 – 12h00
– Chiều: 14h00 – 17h00
Trân trọng thông báo!