ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 15/10/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 15TH OCTOBER, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 947 2244 7411

Zoom passcode: vstep2022

Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 11/10/2022

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

Zoom ID: 925 3532 4503

Zoom passcode: vstep2022

Time: 8:00 p.m. – 8:30 p.m., Tuesday 11th October, 2022