ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 05 VÀ 06/11/2022

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 932 8336 4849

Zoom passcode: dgnlnn2022

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 01/11/2022

 

VSTEP.2 (A2 – bậc 2)

Zoom ID: 918 3919 2044

Zoom passcode: dgnlnn2022

Thời gian: 19h30-20h00, Thứ Ba ngày 01/11/2022

 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN-THÁI

Zoom ID: 918 3919 2044

Zoom passcode: dgnlnn2022

Thời gian: 20h30-21h00, Thứ Ba ngày 01/11/2022