ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 21/05/2022

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 17.5.2022

Zoom ID: 940 6096 7679

Zoom Passcode: vstep2022