ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP.3-5 NGÀY THI 06/05/2023 (Dành cho học sinh THPT)

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 5, ngày 04.05.2023

Zoom ID: 994 4111 3689

Zoom Passcode: vstep2023