TÀI KHOẢN ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP.3-5 (TRÊN MÁY TÍNH) NGÀY THI 14/01/2024

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 988 0137 1275

Zoom passcode: dhnn232

Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Ba ngày 09/01/2024