ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 13-14/05/2023

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 952 2778 6378

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Tư ngày 10/05/2023

 

 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN-Ả RẬP

Zoom ID: 937 2326 1286

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 20h30-21h00, Thứ Tư ngày 10/05/2023