ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 11 VÀ 12/03/2023

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 897 0024 7237

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 07/03/2023

 

 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN-Ả RẬP

Zoom ID: 931 5651 3675

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 20h30-21h00, Thứ Ba ngày 07/03/2023