ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 04/11/2023

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN

Zoom ID: 940 8363 4210

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba, ngày 31/10/2023