ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 19/8/2023

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN

Zoom ID: 959 9383 0547

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Ba ngày 15/8/2023