ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 25/09/2022

1. Định dạng bài thi VSTEP.3-5

Thời gian: 20h00-20h40, thứ 4, ngày 21.9.2022

Zoom ID: 949 8652 3129

Zoom Passcode: dgnlnn2022

 

2. Định dạng bài thi ĐGNL PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN

Thời gian: 20h00-20h40, thứ 4, ngày 21.9.2022

Zoom ID: 915 4020 8374

Zoom Passcode: dgnlnn2022