ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 01/04/2023

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 916 0542 7190

Zoom passcode: dgnl2023

Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Ba ngày 28/03/2023