ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 17/09/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 17TH SEPTEMBER, 2022)

VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 939 9252 3514

Zoom passcode: vstep2022

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 13/09/2022

 

ENGLISH VERSION BELOW:

VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

Zoom ID:942 0356 7151

Zoom passcode: vstep2022

Time: 8:30 p.m. – 9:00 p.m., Tuesday 13th September, 2022