ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 07 VÀ 08/01/2023

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 916 7303 8406

Zoom passcode: vstep2023

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Tư ngày 04/01/2023