PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI KỲ THI XÁC NHẬN CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHQGHN NGÀY THI 10 VÀ 11/06/2021 TRÊN ZOOM

Trung tâm Khảo thí – Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng thông báo Lịch Phổ biến Quy chế và Định dạng Bài thi trên Zoom.

Thông tin cụ thể như sau:

– Zoom ID: 926 3339 8864

– Pass: vstep2021

– Thời gian: Từ 08h30 đến 09h30, thứ tư ngày 09/06/2021

Đề nghị các thí sinh có tham gia đầy đủ!

 

Trân trọng!