ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 18/06/2022 (ID ZOOM FOR TEST INFORMATION SESSION – TEST DATE 18TH JUNE, 2022)

1. VSTEP 2 (A2 – bậc 2)

– Zoom ID: 958 7240 7821

– Zoom passcode: vstep2022

– Thời gian: 20h00-20h30, Thứ Ba ngày 14/06/2022

 

2. VSTEP 3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

– Zoom ID: 974 4303 2039

– Zoom passcode: vstep2022

– Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 14/06/2022

 

 

ENGLISH VERSION BELOW:

3. VSTEP 3-5 (LEVEL B1-B2-C1) – DELIVERY LANGUAGE: ENGLISH

– Zoom ID: 974 4303 2039

– Zoom passcode: vstep2022

– Time: 8:30 p.m. – 9:00 p.m., Tuesday 14th June, 2022