ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 20/08/2022

Định dạng bài thi VSTEP.3-5

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 16.8.2022

Zoom ID: 931 3279 8174

Zoom Passcode: dgnl2022

 

Định dạng bài thi ĐGNL NGA-PHÁP-TRUNG-ĐỨC-NHẬT-HÀN-THÁI

Thời gian: 20h00-20h45, thứ 3, ngày 16.8.2022

Zoom ID: 929 4634 6714

Zoom Passcode: dgnl2022