ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP.3-5 NGÀY THI 26 VÀ 27/11/2022

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 958 1564 2688

Zoom passcode: dgnl2611

Thời gian: 20h00-20h45, Thứ Năm ngày 17/11/2022