TÀI KHOẢN ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP.3-5 (TRÊN MÁY TÍNH) NGÀY THI 06/03/2024

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 918 7105 9405

Zoom passcode: dgnl2024

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Sáu ngày 01/03/2024