ID ZOOM – PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI THI ĐGNLNN NGÀY THI 17/12/2022

VSTEP.3-5 (B1-B2-C1 – bậc 3,4,5)

Zoom ID: 926 7412 7939

Zoom passcode: vstep2022

Thời gian: 19h30-20h15, Thứ Ba ngày 13/12/2022