KẾT QUẢ THI ĐGNLTA NGÀY THI 04/01/2020

I/ Tra cứu kết quả

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/trang-chu/tra-cuu-ket-qua/

 MÃ TRA CỨU KẾT QUẢ THI LÀ SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/ THẺ CĂN CƯỚC/ HỘ CHIẾU (KHÔNG KÈM CHỮ) CỦA THÍ SINH.

 II/ Phúc khảo

  • Thí sinh muốn phúc khảo bài thi, làm đơn theo Mẫu và nộp lệ phí 50.000 VNĐ/01 kỹ năng tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
  • Thời gian: từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 07/02/2020 trong giờ hành chính.
  • Mẫu đơn phúc khảo lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

 III/ Sửa thông tin cá nhân

Tất cả những sai sót liên quan đến thông tin cá nhân, thí sinh làm thủ tục tại Trung tâm Khảo thí – Phòng 106 – Nhà A4 – Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 07/02/2020 trong giờ hành chính.

IV/ Xác nhận kết quả thi:

  • Nộp đơn xin xác nhận kết quả thi tại phòng 106 – A4.
  • Thời gian xin xác nhận kết quả thi từ ngày 03/02/2020 đến ngày 05/02/2020.
  • Thời gian trả xác nhận kết quả thi 07/02/2020 tại phòng 106A4.
  • Mẫu xin xác nhận kết quả thi lấy tại phòng 106A4 hoặc tại đường link: http://vstep.vnu.edu.vn/bieu-mau/

Trung tâm làm việc:

– Sáng:  08h00 – 12h00

– Chiều: 14h00 – 17h00

Trân trọng thông báo!